You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
₺ TRY
  • Alışveriş sepetiniz boş!

Şartlar & Koşullar

Tüm Anlaşma

Siparişlerinizin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesini istiyorsanız, lütfen müşteri ana kaydının sevkiyat ekranındaki Teslimatı Tamamla alanına bir X girin. Gösterge, bu amaçla da kullanabileceğiniz sipariş başlığına kopyalanır.


Kontrol Şartları

Alıcı, Satıcının Faturasının ve bu Satış Hüküm ve Koşullarının, Faturada listelenen ürün (ler) in satışı ile ilgili olarak tarafların tam anlaşmasını temsil ettiğini ve Alıcının satın alma emrinde veya herhangi birindeki farklı veya ek hüküm veya koşulların olmadığını açıkça kabul eder. Bu Satış Hüküm ve Koşullarına herhangi bir şekilde ekleme yapan, değiştiren veya başka şekilde değiştiren diğer önceki veya sonraki iletişimler Satıcı için bağlayıcı olacaktır.


Siparişlerin Kabulü

Satıcı, alıcının satın alma teklifini kabul edebilir ve ilgili Malları, bu hüküm ve koşullara uygun olarak, siparişin onay nüshasının gerçekleştirilmesi veya kabul edilebilir elektronik iletim, Malların CAI'ye teslim edilmesi veya başka herhangi bir beyan yoluyla tedarik etmekle yükümlüdür. yürürlükteki kanun kapsamında kabul teşkil eden eylem veya davranış tarzı.


Fiyatlandırma

Faturanın ön yüzünde aksi belirtilmedikçe, tüm fiyatlar pound başına verilir. Alıcı, Ürünün satışı veya devri sırasında uygulanan her türlü vergi veya resmi masraftan sorumludur. Alıcı, başka herhangi bir anlaşma kapsamında Satıcıya ödenebilecek herhangi bir meblağ için işbu Sözleşme uyarınca herhangi bir tutarı mahsup etme hakkına sahip olmayacaktır.


Teslimat

Satıcı yetkilisi tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, tüm teslimat tarihleri tahminidir Satıcı, tüm Ürünü belirtilen süre içinde teslim etmek için makul çabalarını gösterecektir; ancak, Satıcı'nın Ürünü belirtilen tarihe kadar teslim etmemesinin bir sonucu olarak Alıcı'nın maruz kaldığı herhangi bir masraf, kayıp veya zarardan hiçbir durumda Satıcı sorumlu olmayacaktır.


Taşıma ve Kayıp Riski

Alıcı, aksi yönde açık talimatlar zamanında vermedikçe, sevkıyat yöntemi ve yolu Satıcının takdirindedir. Satıcı uygun olmayan bir teklif vermiş olsa bile, Ürün seçilen taşıyıcıya teslim edildiğinde Ürünün mülkiyeti Alıcıya geçer. Alıcı, Ürünün kabulünü iptal etmeye çalışır veya Alıcı bu belgeyi Ürünler burada tanımlandıktan sonra reddeder.


İptal veya Değişiklik

Satıcıya verilen ve Satıcı tarafından kabul edilen herhangi bir sipariş, yalnızca Satıcının bir Satıcının yetkilisi tarafından imzalanan yazılı bir yazıyla ve Satıcıyı herhangi bir kayba karşı tazmin eden şartlar üzerine Satıcının onayı ile iptal edilebilir. Satıcı, bir ürün bir taşıyıcıya teslim edildikten sonra, oluşan geri alma maliyetlerini geri almak için sipariş değerinin yüzde yirmi beşi (%25) tutarında bir iptal ücreti talep etmeden sipariş iptallerini kabul etmeyecektir. Satıcı, standart dışı, fiyat listesi dışı ürünlerin özel siparişlerinin iptalini kabul etmeyecektir. Alıcının bu sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlal etmesi, iflas etmesi, iflas korumasına tabi olması veya bir teslim alma, tasfiye, fesih veya benzer işlem.


Vergiler

Herhangi bir ürünün satışı veya devri sırasında uygulanan her türlü vergi veya resmi masraftan alıcı sorumludur. Bu tür herhangi bir vergi veya resmi ücret, toplam fatura tutarına eklenecektir. Tüm fiyatlar FOB Satıcısının tesisleridir. Geçerli navlun maliyetleri faturaya eklenecektir.

Garanti ve Sorumluluk Reddi

Satıcı, satın alınan Ürünün teslimat sırasında malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Faturanın ön yüzünde bir analiz belirtilmişse, bunun tam bir analiz olması amaçlanmamıştır ve özellikle yazılı olarak böyle belirtilmedikçe bir şartname veya garanti olarak görülmemelidir.


Sorumluluğun Sınırlandırılması

Alıcı, satıcının ürünlerle ilgili herhangi bir iddiaya ilişkin sorumluluğunun alıcı tarafından fatura kapsamındaki ürünler için ödediği tutarı geçmeyeceğini kabul ve beyan eder. Satıcının bu sözleşmeye göre yükümlülüğüne ilişkin bu tür sınırlamalar, satıcının sorumluluğu tamamen veya kısmen kendi ihmalinden kaynaklansa bile geçerli olacaktır. Bu belgenin ihlali nedeniyle Alıcı veya onun halefleri veya devralanları tarafından veya adına herhangi bir işlem, tahakkuk eden dava nedeninin ardından bir (1) yıl içinde başlatılmalıdır.


Malzemenin İadesi

Ürünün teslimatı üzerine, Alıcının Ürünü incelemek ve kusurlu malları veya diğer ret nedenlerini yazılı olarak Satıcıya bildirmek için beş (5) günü olacaktır. Alıcı, beş (5) günlük sürenin Alıcıya Ürünü incelemesi için makul bir fırsat verdiğini kabul eder. Bu tür bir bildirim, Ürünün reddedilmesinin her nedenini belirleyecektir. Alıcının bu beş (5) günlük süre içinde Ürünü reddetmemesi, Alıcının inceleme hakkından feragat etmesi ve Ürünün Alıcı tarafından niteliksiz ve geri alınamaz bir şekilde kabul edilmesi anlamına gelecektir.


Tazminat

Alıcı, Satıcıyı ve bağlı veya ilişkili şirketlerini, bunlarla sınırlı olmamak üzere, avukatlık ücretleri ve bunlardan kaynaklanan savunma masrafları dahil olmak üzere tüm talep, kayıp, sorumluluk, zarar ve masraflara karşı savunacak, tazmin edecek ve bunlara karşı sorumlu tutulacaktır. Satıcının izni olsun veya olmasın Alıcı tarafından herhangi bir değişiklik veya modifikasyondan kaynaklanan Üründe iddia edilen herhangi bir kusur veya kusurla bağlantılı veya bunlardan kaynaklandığı veya bunlardan kaynaklandığı iddia edilen veya Alıcı tarafından uygunsuz kullanım veya depolama, herhangi bir şart veya koşulun ihlali Burada belirtilen, Alıcının Ürünü etiketleyememesi veya Alıcının, etiketlemenin Satıcının tavsiyesi ile veya Satıcının tavsiyesi olmadan yapılıp yapılmadığına veya Alıcının herhangi bir hak iddiası dahil olmak üzere herhangi bir eylem veya ihmalden bağımsız olarak Ürünü etiketlememesi veya Alıcının Ürünü ) veya mülke zarar veya ekonomik kayıp, birkaç veya karşılaştırmalı ihmal, sözleşmenin ihlali, garantinin ihlali veya Tazmin Edilenin veya Tazminat Alan tarafından veya Tazminat Alanın katı veya diğer ürün sorumluluğunun sonucu. Yukarıdaki tazminat, Tazminat Alanın kanunen sahip olduğu herhangi bir diğer tazminatı veya hakkı ortadan kaldıracak veya herhangi bir şekilde azaltacak şekilde yorumlanmayacaktır.


Ödeme

Fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün net nakit. Otuz (30) gün içinde ödenmeyen tutarlar gecikmiş olup, aylık yüzde bir buçuk (%1-0.5) oranında veya yasaların izin verdiği en yüksek oranda (hangisi daha azsa) faiz tahakkuk edecektir. Alıcı, vadesi geçen meblağları tahsil ederken ortaya çıkan masrafları veya mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ödenmesi gereken diğer tutarları Satıcıya geri ödeyecektir.


Geçerli Hukuk ve Tahkim

Bu belge, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Amerika Eyaleti kanunlarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir. Taraflar, Mal Satışına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin uygulanmasını özellikle hariç tutmaktadır.